This is the revision history for be barack in <*:##NULL>

factoid_idsubjectcopulapredicateauthornamespace
9642 be barack is Jag heter Barack och mig kan du lita på! Jag tar hand om produkten som DU forzkar med, såväl som det mesta vad gäller ordning och reda! Ingen i forzkarteamet riskerar "kåken på fredag"! |a